Posts Tagged ‘LSEE’

Promocija knjige na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

London, 17. novembar 2016. – Danas je na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE) promovisana knjiga „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“. Autorke knjige dr Sanja Kmezić, dr Katarina Ðulić i dr Jadranka Kaluđerović, predstavile su glavne nalaze ovog istraživačkog projekta i odgovarale na pitanja publike. Promociju je moderirao dr Vilijam Bartlet, viši istraživač saradnik na Evropskom institutu Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSEE).

Fokus ove studije su procesi fiskalne decentralizacije i sistemi finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori u periodu 2000-2015.…

EURAK-ovi RRPP istraživači na regionalnoj radionici LSE-LSEE-a

IMG_2018

Miločer, Crna Gora, 21-22. septembar 2015. – Članice EURAK-ovog RRPP istraživačkog tima, Sanja Kmezić, Katarina Đulić i Jadranka Kaluđerović prisustvovale su regionalnoj konferenciji „Prepreke inkluzivnom razvoju na zapadnom Balkanu“, održanoj 21. i 22. septembra u Miločeru, u Crnoj Gori. Konferenciju je organizivala Istraživačka mreža o društvenoj koheziji LSE-LSEE. Istraživači su predstavili svoje radove na temu fiskalne decentralizacije i finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori.

Radionica je okupila članove Istraživačke mreže o društvenoj koheziji LSE-LSEE iz zemalja zapadnog Balkana i druge naučne radnike koji su predstavili svoja istraživanja, postavljajući time temelje za priređivanje knjige i specijalnog broja časopisa, u kojima će se prikazati rad radnih grupa Istraživačke Mreže LSEE.…

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!