Posts Tagged ‘fiskalna decentralizacija’

Objavljen prilog EURAK-ovih istraživača u zborniku radova Univerziteta RUDN

Beograd, januar 2017 – Istraživači EURAK-a, dr Sanja Kmezić i prof. dr Katarina Đulić, učestvovale su 2. i 3. maja 2016. godine u Nici na međunarodnoj naučnoj konferenciji koju su zajednički organizovali Univerzitet u Nici Sophia Antipolis, Asocijacija CEMAFI International, Ruski univerzitet prijateljstva naroda (RUDN) i Ruska međunarodna akademija za ekonomiju i javnu upravu (RANEPA).

One su tom prilikom predstavile članak koji su pripremile zajedno sa istraživačima iz Crne Gore, dr Jadrankom Kaluđerović i dr Mijatom Jocovićem. Prilog sa konferencije „Fiskalna decentralizacija u Srbiji i Crnoj Gori između 2000. i 2015. godine – komparativna perspektiva“ objavljen je u januaru 2017. godine u Zborniku radova sa konferencije „Evropa i Rusija u uslovima multifaktorske krize: pitanja ekonomije, geopolitike, migracija i regionalnog razvoja“.…

Promocija knjige na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

London, 17. novembar 2016. – Danas je na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE) promovisana knjiga „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“. Autorke knjige dr Sanja Kmezić, dr Katarina Ðulić i dr Jadranka Kaluđerović, predstavile su glavne nalaze ovog istraživačkog projekta i odgovarale na pitanja publike. Promociju je moderirao dr Vilijam Bartlet, viši istraživač saradnik na Evropskom institutu Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSEE).

Fokus ove studije su procesi fiskalne decentralizacije i sistemi finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori u periodu 2000-2015.…

Monografija „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“

fiskalnadecentralizacijausrbijiicg-6-1-page-001

Autori: Sanja Kmezić, Katarina Đulić, Mijat Jocović, Jadranka Kaluđerović; Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

I Srbija i Crna Gora uvrstile su (fiskalnu) decentralizaciju među glavne ciljeve svojih strategija reforme državne uprave. Međutim, analiza retrospektive procesa decentralizacije u poslednjih 15 godina pokazuje da obe zemlje lutaju između decentralizacije i centralizacije, stalno pomerajući klatno svog političkog diskursa i pravnog okvira za upravljanje fiskalnim odnosima centralne i lokalnih vlasti. Načini finansiranja lokalnih samouprava u Srbiji i Crnoj Gori često su se menjali tokom pomenutog perioda, što je dovodilo do nepredvidljivosti i nestabilnosti. Samo tokom perioda između 2008. i 2015. godine, pravni okviri sistema finansiranja lokalnih samouprava obe zemlje menjani su više puta, i to često usred budžetske godine, sa momentalnim dejstvom, čime su remećeni procesi realizacije budžeta i upravljanja finansijama na lokalnom nivou.…

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!