Posts Tagged ‘EURAK’

Promocija knjige na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

London, 17. novembar 2016. – Danas je na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE) promovisana knjiga „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“. Autorke knjige dr Sanja Kmezić, dr Katarina Ðulić i dr Jadranka Kaluđerović, predstavile su glavne nalaze ovog istraživačkog projekta i odgovarale na pitanja publike. Promociju je moderirao dr Vilijam Bartlet, viši istraživač saradnik na Evropskom institutu Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSEE).

Fokus ove studije su procesi fiskalne decentralizacije i sistemi finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori u periodu 2000-2015.…

Monografija „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“

fiskalnadecentralizacijausrbijiicg-6-1-page-001

Autori: Sanja Kmezić, Katarina Đulić, Mijat Jocović, Jadranka Kaluđerović; Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

I Srbija i Crna Gora uvrstile su (fiskalnu) decentralizaciju među glavne ciljeve svojih strategija reforme državne uprave. Međutim, analiza retrospektive procesa decentralizacije u poslednjih 15 godina pokazuje da obe zemlje lutaju između decentralizacije i centralizacije, stalno pomerajući klatno svog političkog diskursa i pravnog okvira za upravljanje fiskalnim odnosima centralne i lokalnih vlasti. Načini finansiranja lokalnih samouprava u Srbiji i Crnoj Gori često su se menjali tokom pomenutog perioda, što je dovodilo do nepredvidljivosti i nestabilnosti. Samo tokom perioda između 2008. i 2015. godine, pravni okviri sistema finansiranja lokalnih samouprava obe zemlje menjani su više puta, i to često usred budžetske godine, sa momentalnim dejstvom, čime su remećeni procesi realizacije budžeta i upravljanja finansijama na lokalnom nivou.…

Druga radionica regionalne mreže istraživača u oblasti decentralizacije

slider-workshopBeograd, 30. septembar 2016. – Danas je u Beogradu održana druga radionica mreže istraživača Jugoistočne Evrope (JIE) u oblasti decentralizacije, koja je osnovana u julu. Na radionici su predstavljene individualne studije slučaja o procesima decentralizacije i sistemu finansiranja lokalne samouprave u zemljama Jugoistočne Evrope u periodu 1990-2015.

Radionicu su otvorili Sanja Kmezić, istraživač EURAK-a i predavač na Univerzitetu u Gracu, i Vilijam Bartlet, viši istraživač Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE), koji su predstavili ciljeve rada mreže do kraja projektnog ciklusa, kao i osnovne smernice za pisanje individualnih priloga koje će istraživači pisati o svojim zemljama. Takođe, na otvaranju radionice učesnicima se obratila i Nataša Ilijeva Acevska, koja je u ime Mreže udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) podržala osnivanje mreže istraživača u oblasti decentralizacije i buduću saradnju ove dve ekspertske grupe.…

Završna konferencija EURAK-ovog projekta u Beogradu: „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori”

Otvaranje Konferencije: Vilijem BARTLET, Jasna ATANASIJEVIĆ, Sanja KMEZIĆ, Nj.E. Amb. Filip GEKS, Saša PAUNOVIĆ (sleva nadesno)

Otvaranje Konferencije: Vilijem BARTLET, Jasna ATANASIJEVIĆ, Sanja KMEZIĆ, Nj.E. Amb. Filip GEKS, Saša PAUNOVIĆ

Beograd, 29. septembar 2016. – Danas je u Beogradu održana konferencija „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i regionu“, kao završni događaj EURAK-ovog projekta „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori”, koji je podržao Program podrške regionalnom istraživanju (RRPP), a finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

EURAK je započeo sprovođenje projekta u avgustu 2014. godine. Istraživači iz Srbije, Sanja Kmezić i Katarina Đulić i istraživači iz Crne Gore Mijat Jocović i Jadranka Kaluđerović udružili su napore i sproveli dve naučno-istaživačke studije uz mentorstvo Vilijema Bartleta sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE).…

Konferencija u Podgorici: „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Crnoj Gori i Srbiji”

Otvaranje konferencije: Refik BOJADŽIĆ, Snežana MUGOŠA, Jadranka KALUĐEROVIĆ, Sanja KMEZIĆ i Vilijam BARTLET (sleva nadesno)

Otvaranje konferencije: Refik BOJADŽIĆ, Snežana MUGOŠA, Jadranka KALUĐEROVIĆ, Sanja KMEZIĆ i Vilijam BARTLET (sleva nadesno)

Podgorica, 19. septembar 2016. – Danas je u Podgorici održana jednodnevna konferencija na kojoj je predstavljen EURAK-ov naučno-istraživački projekat „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori“. Pored istraživača iz Crne Gore Mijata Jocovića i Jadranke Kaluđerović i istraživača iz Srbije Sanje Kmezić i Katarine Đulić, na konferenciji su govorili načelnica Direkcije za budžet u Ministarstvu finansija Snežana Mugoša, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, i viši istraživač Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE) i naučni mentor projekta Vilijam Bartlet.…

Istraživači EURAK-a na LSE-ju

Poster - Kmezic jpegLondon, Velika Britanija, februar 2016. – U nedelji između 15. i 19. februara 2016. godine EURAK-ov tim bio je u studijskoj poseti Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE).

U utorak, 16. februara, Sanja Kmezić i Jadranka Kaluđerović predstavile su rezultate EURAK-ovog projekta, finansiranog od strane RRPP, na temu fiskalne decentralizacije i finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori na javnom seminaru u okviru programa gostujućih predavača pri Istraživačkom centru jugoistočne Evrope Evropskog instituta Londonske škole ekonomije (LSEE).

Više o događaju pročitajte ovde.

Tokom studijske posete, Sanja Kmezić je od strane LSEE imenovana za koordinatora za decentralizaciju pri LSEE Mreži za društvenu koheziju u jugoistočnoj Evropi.…

EURAK na 13. Evropskoj nedelji regiona i gradova

3Brisel, Belgija, 12-15. oktobar 2015. – EURAK-ovi RRPP istraživači Sanja Kmezić, Katarina Đulić Mijat Jocović prisustvovali su konferenciji „Otvoreni dani 2015 – Evropska nedelja regiona i gradova“, održanoj oktobra 2015. godine u Briselu. Konferencija „Otvoreni dani“ godišnji je četvorodnevni događaj koji organizuje Komitet regiona EU i Generalni direktorat Evropske komisije za regionalnu politiku, tokom kog gradovi i regioni predstavljaju svoje kapacitete za ostvarivanje rasta, otvaranje novih radnih mesta i sprovođenje kohezionih politika Evropske unije te neposredno ukazuju na značaj lokalnog i regionalnog nivoa vlasti za valjano evropsko upravljanje.

Danas ovaj događaj predstavlja ključnu evropsku platformu za umrežavanje stručnjaka u oblasti regionalnog i lokalnog razvoja.…

EURAK-ovi RRPP istraživači na regionalnoj radionici LSE-LSEE-a

IMG_2018

Miločer, Crna Gora, 21-22. septembar 2015. – Članice EURAK-ovog RRPP istraživačkog tima, Sanja Kmezić, Katarina Đulić i Jadranka Kaluđerović prisustvovale su regionalnoj konferenciji „Prepreke inkluzivnom razvoju na zapadnom Balkanu“, održanoj 21. i 22. septembra u Miločeru, u Crnoj Gori. Konferenciju je organizivala Istraživačka mreža o društvenoj koheziji LSE-LSEE. Istraživači su predstavili svoje radove na temu fiskalne decentralizacije i finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori.

Radionica je okupila članove Istraživačke mreže o društvenoj koheziji LSE-LSEE iz zemalja zapadnog Balkana i druge naučne radnike koji su predstavili svoja istraživanja, postavljajući time temelje za priređivanje knjige i specijalnog broja časopisa, u kojima će se prikazati rad radnih grupa Istraživačke Mreže LSEE.…

Unapređenje doprinosa istraživanja procesu kreiranja javnih politika

kacaBeograd, Srbija, 19-20. novembar 2014. – Dvodnevna konferencija „Unapređenje doprinosa istraživanja procesu kreiranja javnih politika na zapadnom Balkanu – praktične lekcije“ održana je 19. i 20. novembra 2014. u Beogradu.

Istraživanje je važno

U uvodnom govoru, g. Žan-Daniel Ruh, ambasador Švajcarske u Srbiji i u Crnoj Gori, naglasio je značaj uloge koju društvene nauke i istraživanje imaju u privredama koje se prevashodno baziraju na znanju. Sveobuhvatni, sistemski pristup koji odlikuje ova istraživanja može biti od pomoći pri uspostavljanju politika u oblastima kao što su prevencija odliva obrazovanih mladih ljudi, nedostajuća infrastruktura, jaz između urbanih i ruralnih sredina, kao i uključenje dijaspore.…

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!