Federalizam, regionalizam i vladavina na više nivoa

federation_stateIstraživačka jedinica za federalizam, regionalizam i vladavinu na više nivoa sprovodi komparativne studije i primenjeno istraživanje o vladavinskim trendovima u višeslojnim političkim sistemima. Naučni pristup je najviše zasnovan na pravnoj i političkoj komparaciji, kao i na istraživanju struktura i funkcija institucija kao metodom analize.

Kao rezultat modernih procesa u verikalnoj podeli vlasti, hijerarhija u domaćem i međunarodnom sistemu gubi na značaju u korist istančanije pravne i političke integracije.

Ovaj trend ka višesfernoj strukturi vertikalne podele vlasti je noseća istraživačka pretpostavka istraživačke jedinice. Istraživačka jedinica istražuje pravne i političke alate za suočavanje sa upravljanjem sve složenijim i pluralnijim donošenjem odluka, kako unutar Evrope tako i širom sveta.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!