Demokratija i vladavina prava

Istraživačka jedinica za demokratiju i vladavinu prava bavi se istraživanjem i organizuje intelektualne i dijaloge o politikama usmerenim na povećanje razumevanja javnosti o uslovima, procesima, i institucijama koji proizvode stabilnu, kvalitetnu demokratiju, sa širokom slobodom, jakom vladavinom prava i odgovornošću javnih službenika.

Istraživačka jedinica podržava istraživanje o tranziciji ka demokratiji i konsolidaciji i produbljivanju demokratije. Istraživačka jedinica ispituje kako tranzicione zemlje usavršavaju i ostale dimenzije demokratske vladavine kao što su ljudska prava, politička kompeticija, učešće, politička jednakost, energično civilno društvo i vladino odgovaranje na zahteve građana.

Briga istraživačke jedinice za demokratsku odgovornost, transparentnost i vladavinu prava takođe generiše živo interesovanje za politiku, institucije i šire uslove za „dobro upravljanje“ i kontrolu korupcije.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!