Saradnici

Vilijem BARTLET

Vilijam BARTLET

Vilijam Bartlet je diplomirao ekonomiju na Univerzitetu Kemdridž 1971. godine i stekao stepen mastera u oblasti ekonomije razvoja na Školi za orijentalne i afričke studije Univerziteta u Londonu 1972. godine. Doktorirao je na Univerzitetu u Liverpulu 1978. godine na temi nezaposlenost i migracije u Jugoslaviji. Radio je na univerzitetima u Bristolu, Batu i Sautemptonu, gde je predavao Ekonomiju razvoja, Uporedne ekonomske sisteme, i Ekonomiju evropskog proširenja, kao i na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci, gde je bio istraživač saradnik u periodu 1983-86. Bio je viši istraživač saradnik na Evropskom institutu Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSEE) u periodu 2009-15. Njegovo istraživanje fokusira se na socio-ekonomski razvoj u jugoistočnoj Evropi, posebno u zemljama bivše Jugoslavije.

 

Mijat JOCOVIĆ

Mijat JOCOVIĆ

Mijat Jocović je docent na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na predmetima Poslovno pravo i Međunarodni trgovinski ugovori. Tokom 2004. godine upisao je magistarke studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na privredno-pravnom smeru. U septembru 2007. godine odbranio je magistarski rad na temu “Korporativno upravljanje sa posebnim osvrtom na Crnu Goru”. U martu 2011. godine na istom fakultetu sa odlikom je odbranio doktorsku disertaciju na temu “Pravni aspekti zabrane zloupotrebe insajderskih informacija na tržištu vrednosnih papira”. U dosadašnjem profesionalnom radu učestvovao je u realizaciji brojnih projekata, a rezultate svojih istraživanja je prezentovao na različitim konferencijama. Oblasti njegovog interesovanja su pravo stranih ulaganja, kompanijsko pravo i korporativno upravljanje.

 

jadranka

Jadranka KALUĐEROVIĆ

Jadranka Kaluđerović je docentkinja na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, Crna Gora i direktorka Instituta za strateške studije i prognoze, prve ekonomske ekspertske organizacije (think tank) u Crnoj Gori. Doktorirala je u oblasti ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Upravljala je sprovođenjem više od 50 projekata u oblastima makroekonomije, finansija, socijalne politike i analiza drugih javnih politika. Istraživačica je na EURAK-ovom projektu „Uticaj fiskalne decnetralizacije na lokalni ekonomski razvoj“, u sklopu Programa podrške regionalnom istraživanju (RRPP) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Njena istraživačka interesovanja su fokusirana na makroekonomiju, uključujući (međuvladine) fiskalne politike, biznis cikluse i ekonomski razvoj.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!