Istraživači

 

Sanja KMEZIĆ

Sanja KMEZIĆ

Sanja Kmezić je predavač na Interdisciplinarnom master programu o Jugoistočnoj Evropi na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, u okviru kojeg predaje dva predmeta – Socio-ekonomski razvoj Jugoistočne Evrope i Tranzicionu politiku i regionalni razvoj. Sanja je doktorantkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Gracu. Fokus njenog istraživanja su fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji. Sanja je stekla zvanje Mastera javne uprave na Univerzitetu u Pitsburgu, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerzuteta u Beogradu. Trenutno je naučni koordinator regionalnog istraživačkog projekta posvećenog fiskalnoj decentralizaciji i lokalnom ekonomskom razvoju u Srbiji i Crnoj Gori, u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Sanja je radila kao savetnik na više međunarodnih razvojnih projekata, uključujući programe USAID-a, EU i druge donatorske programe namenjene reformi lokalne samouprave i javne uprave, kao i lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju. Njena istraživačka interesovanja obuhvataju decentralizaciju, lokalno upravljanje, socio-ekonomski razvoj, javnu upravu i analizu javnih politika. Ko-autor je Priručnika za upravljanje opštinskim zemljištem (sa modelima odluka i ugovora) koji je izdao Urban Institute 2012. godine, a koji se koristi kao obavezni materijal na kursu Svetske banke „Opštinske finansije“. Takođe, ko-autor je knjige „Evropeizacija kroz primenu principa vladavine prava u zemljama Zapadnog Balkana“ iz 2014. godine.

***

Marko VUJAČIĆ

Marko VUJAČIĆ

Marko Vujačić je kandidat za doktora nauka na programu Upravljanje diverzitetom i vladavina Univerziteta u Gracu, sa fokusom na istraživanje federalizma i vladavine na više nivoa. Stekao je zvanje Mastera ljudskih prava na Odeljenju za pravne studije Centralno evropskog univerziteta, Mastera evropskih studija na Univerzitetu u Bonu, a diplomirao je međunarodne studije na Univerzitetu u Beogradu. Bio je Hjubert Hamfri stipendista američkog Stejt dipartmenta na Školi za javnu politiku Univerziteta Merilend. Marko je autor brojnih članaka o politici proširenja EU, evropskoj integraciji i federalizmu. Osnivač je i član srpske sekcije Evropskih federalista. Marko ima preko sedam godina iskustva u upravljanju i koordiniranju projekata koje su finansirali EU, Svetska banka i drugi međunarodni razvojni partneri.

 ***

Katarina ĐULIĆ

Katarina ĐULIĆ

Katarina Đulić je suosnivač EURAK-a i profesorka ekonomije i finansija na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu. Od 2012. radi je kao stariji konsultant u KPMG-u Beograd. Katarina je stekla zvanje doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu u Beogradu, mastera javne politike na Univerzitetu Harvard, mastera prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Nortvestern, a diplomirala je pravo na Univerzitetu u Beogradu. Pre nego što se pridružila KPMG-u, Katarina je pet godina bila rukovodilac projekta unapređenja korporativnog upravljanja u Srbiji i Crnoj Gori u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji Svetske banke. Katarina je bila savetnik i pomoćnik ministra finansija za finansijski sistem od 2002. do 2004. u Srbiji. Katarina ima veliko iskustvo u istraživanju, zaključno sa njenom poslednjom studijom  koju je finansirao USAID, a koja se fokusirala na mogućnosti finansiranja i rasta malih i srednjih preduzeća.  Autorka je brojnih publikacija i članaka, uključujući „Kvalitet finansijske regulative“, „Ekonomija znanja kao glavni izazov u tranzicionim ekonomijama“, „Upotreba tabela razultata u proceni praksi korporativnog upravljanja u najvećim kopanijama u Srbiji“,“Žene u korporativnim odborima u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji“, i druge.

***

Marija PANTELIĆ

Marija PANTELIĆ

Marija Pantelić je kandidat za doktora nauka na Odeljenju za socijalnu politiku i intervenciju na Univerzitetu Oksford. Marija je stekla zvanje mastera nauka u oblasti socijalne intervncije zasnovane na dokazima na Univerzitetu Oksford, i bečelora iz oblasti sociologije i demografije na Univerzitetu Merilend. Poseduje veliko iskustvo u kvantitativnim i kvalitativnih istraživačkim metodama, statističkoj analizi i dizajnu multidisciplinarnih istraživanja. Radila je na brojnim velikim studijama koje su finansirali USAID, UN, Fondacija za ekonomska i društvena istraživanja (ESRC), Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, Fondacjia Klod Leon, Fondacija Nufild, Novartis fondacija za održivi razvoj i međunarodne AIDS studije. Radila je u Urban institutu i za Chemonics International na uspostavljanju i sprovođenju monitoringa i evaluacije USAID-ovih sistema projekata reforme lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u Srbiji.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!