Šta je EURAK?

Evropska istraživačka akademija Beograd (EURAK Beograd) je nezavisan istraživački centar koji je osnovala grupa visoko kvalifikovanih stručnjaka sa ciljem sprovođenja ukrštenog akademskog istraživanja od značaja za budući razvoj Srbije i Zapadnog Balkana.

Osnovan je kao odgovor na identifikovanu potrebu za rigoroznim multidisciplinarnim istraživanjem za potrebe kreiranja informisanih i odgovornih politika i programa u Srbiji. EURAK primenjuje zlatni standard u istraživačkoj metodologiji i principe formulisanja rešenja zasnovanih na dokazima.

Okupili smo tim lokalnih istraživača i profesionalaca koji su stekli napredne stepene obrazovanja na vodećim svetskim univerzitetima (Oksford, Harvard, Grac, Nortvestern, Pitsburg, Merilend, Budimpešta, Bon, Beograd) pre pristupanja EURAK-u. Ponosni smo na multidisciplinarnost naših istraživača, sa iskustvom koje pokriva oblasti prava, političkih nauka, javne politike, ekonomije i istraživačkih metoda. Iako mlada ekspertska grupa, članovi EURAK-a su saraživali mnogo godina na međunarodnom razvoju i istraživačkim projektima u Srbiji i regionu.

Naši ciljevi

Ciljevi EURAK-a su sprovođenje fundamentalnog i primenjenog naučnog istraživanja u sledećim oblastima:

 • evropeizacija i evropska integracija;
 • ljudska i manjinska prava;
 • demokratija i vladavina prava;
 • federalizam, regionalizam i vladavina na više nivoa;
 • fiskalni federalizam, decentralizacija i lokalne javne finansije;
 • upravljanje i ekonomski razvoj urbanih sredina;
 • korporativno upravljanje, finansiranje i razvoj MSP;
 • žene u socio-ekonomskom procesu donošenja odluka;
 • inovativni pristupi metodama istraživanja;
 • javno zdravlje;
 • socijalna zaštita.

EURAK Beograd želi da promoviše nauku i istraživanje, ojača međunarodnu i regionalnu saradnju u naučnom istraživanju, obezbedi više programa istraživanja svojim članovima, ali i drugim naučnicima i istraživačima, s posebnim naglaskom na rad sa mladim naučnicima i istraživačima.

Naša struktura

Unutrašnju strukturu EURAK-a čine:

 1. Skupština, koja upravlja organizacijom, planira i sprovodi istraživačke projekte, i odlučuje o saradnji sa spoljnim partnerima; i
 2. Izvršni direktor, koji zastupa organizaciju u pravnom prometu.

Osnivanje

Organizacija je osnovana u oktobru 2012. i registrovana u martu 2013. kao „udruženje“ (matični broj: 28107439), u skladu za Zakonom o udruženjima Republike Srbije.

Statut

Statut EURAK-a usvojen je na Osnivačkoj skupštini koja je održana u Beogradu, 26. februara 2013. Statut definiše osnovne oblasti rada, ciljeve EURAK-a i način njihovog ostvarivanja. Pored toga, on reguliše rad organa i upravljanje organizacijom.

Preuzmite tekst Statuta EURAK-a: DOC PDF

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!