Finansiranje i razvoj malih i srednjih preduzeća

U okviru istraživačke oblasti „Finansiranje i razvoj malih i srednjih preduzeća” sprovodimo istraživanja o pristupu finansiranju, koji je ključna determinanta za razvoj i rast malih i srednjih preduzeća (MSPa).

Ovaj živahni i rastući segment tržišta ima niži pristup finansiranju u gotovo svakoj ekonomiji. Bez adekvatnog pristupa finansiranju, MSP ne mogu povećati udeo na tržištu i bazu korisnika, osvojiti nova tržišta, inovirati i razviti nove ili modifikovane proizvode, uvesti bolje tehnologije i trenirati svoje zaposlene. Nedostatak uloženog kapitala u male firme čini ove biznise zavisnim od drugih izvora kao što su kreditne aktivnosti banaka.

Naše istraživanje fokusira se na sve tipove finansiranja MSP uključujući bankarske kredite, lizing, faktoring, i mikrofinansiranje, kao i rizični kapital i poslovne anđele, jer mi verujemo da je pristup finansijama neophodan uslov da MSP postanu ključni deo progresivnih, globalno konkurentnih delatnosti, koje kreiraju velik broj poslova i generišu šanse za pihode svojih osnivača.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!