Decentralizacija, finansije i ekonomski razvoj lokalne samouprave

Naše istraživanje u okviru ove komponente zasniva se na premisi da lokalne samouprave predstavljaju čvorišta inovacije i privredne aktivnosti. Kao takve, lokalne su samouprave neposredno izložene čitavom nizu izazova.

Ova komponenta istražuje pitanja decentralizacije, kao i lokalnih finansija i ostalih instrumenata koji su gradovima i opštinama neophodni kako bi mogli da obezbede valjano upravljanje i ekonomski razvoj.

Pratite naš FEED sa aktuelnim tekstovima i člancima u oblasti decentralizacije, finansija i ekonomskog razvoja lokalne samouprave.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!