Članovi istraživačke mreže u oblasti decentralizacije u Jugoistočnoj Evropi učestvovali na konferenciji LSE-a

IMG_1289Skoplje, 6-7. april 2017 – Viši istraživač EURAK-a prof. dr Katarina Đulić, kao i drugi članovi istraživačke mreže u oblasti decentralizacije i sub-centralnog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi dr Marjan Nikolov (Makedonija), dr Lejla Lazović-Pita (Bosna i Hercegovina) i dr Jadranka Kaluđerović (Crna Gora), učestvovali su na trećoj međunarodnoj konferenciji istraživačke mreže za socijalnu koheziju u Jugoistočnoj Evropi, koju je organizovao istrazivački centar za Jugoistočnu Evropu Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE).

Na posebnoj plenarnoj sesiji posvećenoj decentralizaciji, prof. dr Katarina Đulić prezentovala je članak „Politička ekonomija decentralizacije u Srbiji od 1990. do 2016. godine“, dok je dr Marjan Nikolov prezentovao članak „Trendovi u decentralizaciji Makedonije“, a dr Lejla Lazović-Pita rad „Analiza nivoa fiskalne decentralizacije u Bosni i Hercegovini“. Dr Jadranka Kaluđerović predstavila je svoj rad u oblasti obrazovanja pod nazivom „Mobilnost između srednjeg stručnog i višeg obrazovanja u Crnoj Gori – faktori koji utiču na odluke studenata“.

Konferencija je poslužila kao forum za prezentaciju, diseminaciju i diskusiju rezultata najnovijih istraživanja o pitanjima socijalne i ekonomske kohezije i privrednog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi i širem regionu ‘tranzicije’. Istraživači iz različitih disciplina društvenih nauka, uključujući ekonomske, sociološke, pravne i političke nauke i javnu upravu, predstavili su svoje naučno-istraživačke radove. Glavne teme konferencije bile su: isključenost i nejednakost na tržištu rada; siromaštvo, nejednakost i socijalna zaštita; isključenost i nejednaki pristup obrazovanju; nejednakost i isključenost u pogledu zdravstvene zaštite; uključenost i isključenost Roma i drugih manjinskih grupa; socio-ekonomska kohezija i Strategija 2020 za Jugoistočnu Evropu; trgovina, razvoj i makroekonomija; i decentralizacija i regionalni razvoj. Program konferencije možete preuzeti ovde.

Ova konferencija ujedno je bila i povod za četvrti sastanak Mreže istraživača Jugoistočne Evrope u oblasti decentralizacije na kojem su se članovi dogovarali oko tekućih i budućih projektnih aktivnosti Mreže za 2017. i 2018. godinu.

 

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!