Objavljen prilog EURAK-ovih istraživača u zborniku radova Univerziteta RUDN

Beograd, januar 2017 – Istraživači EURAK-a, dr Sanja Kmezić i prof. dr Katarina Đulić, učestvovale su 2. i 3. maja 2016. godine u Nici na međunarodnoj naučnoj konferenciji koju su zajednički organizovali Univerzitet u Nici Sophia Antipolis, Asocijacija CEMAFI International, Ruski univerzitet prijateljstva naroda (RUDN) i Ruska međunarodna akademija za ekonomiju i javnu upravu (RANEPA).

One su tom prilikom predstavile članak koji su pripremile zajedno sa istraživačima iz Crne Gore, dr Jadrankom Kaluđerović i dr Mijatom Jocovićem. Prilog sa konferencije „Fiskalna decentralizacija u Srbiji i Crnoj Gori između 2000. i 2015. godine – komparativna perspektiva“ objavljen je u januaru 2017. godine u Zborniku radova sa konferencije „Evropa i Rusija u uslovima multifaktorske krize: pitanja ekonomije, geopolitike, migracija i regionalnog razvoja“.

IMG_1321

Prilog: „Fiskalna decentralizaja u Srbiji i Crnoj Gori između 2000. i 2015. godine – komparativna perspektiva“

Autori: S. Kmezić, K. Đulić, M. Jocović, J. Kaluđerović

Publikacija: „Evropa i Rusija u uslovima multifaktorske krize: pitanja ekonomije, geopolitike, migracija i regionalnog razvoja“; zbornik materijala sa VI međunarodne naučno-praktične konferencije

ISBN 978-5-209-07732-9

Tags: , ,

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!