Studija o specijalnim ekonomskim zonama (SEZ) na Zapadnom Balkanu

Zapadni Balkan

Zapadni Balkan

Beograd, 31. januar 2017 – EURAK Beograd započeo je svoj rad na istraživačkom projektu o specijalnim ekonomskim zonama (SEZ) na Zapadnom Balkanu. Ovu studiju podržava Generalni direktorat Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku, a sprovodi je francuska konsultantska kuća AETS Consulting. Studija ima za cilj da oceni uticaj SEZ na lokalnu privredu šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija), kao i da oceni njihovu usaglašenost sa normama i standardima Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.

Studija obuhvata analizu različitih poreskih faktora koji privlače strane direktne investicije u SEZ, analizu korišćenja lokalnih resursa i tehnoloških transfera preduzeća aktivnih u SEZ, kao i ekonomski učinak i uticaj SEZ na privredu. Studija ima za cilj analizu kompatibilnosti fiskalnih i finansijskih podsticaja za strane direktne investicije u okviru SEZ sa pravilima državne pomoći Evropske unije. Konačno, na osnovu nalaza i zaključaka studije, istraživači će pripremiti i preporuke u oblasti javne politike.

EURAK, kao partnerska organizacija, pruža pomoć i tehničku podršku neophodnu za uspešno sprovođenje istraživačke faze ove studije.

Tags: , , ,

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!