Treća radionica regionalne mreže istraživača u oblasti decentralizacije

Beograd, 28. novembar 2016. – Istraživači Jugoistočne Evrope (JIE) u oblasti decentralizacije i sub-centralnog upravljanja, koji su u julu 2016. godine osnovali regionalnu istraživačku mrežu, sastali su se treći put sa ciljem da finalizuju rad na svojim individualnim studijama slučaja u regionalnoj publikaciji o procesu decentralizacije u svojim zemljama u periodu od početka tranzicije (1990) do danas (2016). Radionicu su vodili dr Sanja Kmezić, viši istraživač EURAK-a i predavač na Univerzitetu u Gracu, i Vilijam Bartlet, viši istraživač Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE).

Pored istraživača iz Srbije, dr Sanje Kmezić i prof. dr Katarine Đulić, na radionici su prisustvovale kolege iz naučno-istraživačkih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije – Elton Safa; Halko Basarić i Nina Branković; Jadranka Kaluđerović; prof. dr Anto Bajo i dr Marko Primorac; i dr Marjan Nikolov. Osim dogovora oko finalizacije interdisciplinarne komparativne studije o procesima decentralizacije u pomenutom periodu u osam zemalja Jugoistočne Evrope, istraživači su takođe pripremili i plan aktivnosti za 2017. godinu.

Radionicu je organizovao EURAK u sklopu projekta „Uspostavljanje regionalne istraživačke mreže u oblasti decentralizacije“, koji je podržao Program podrške regionalnom istraživanju (RRPP) na Zapadnom Balkanu Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!