Monografija „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“

fiskalnadecentralizacijausrbijiicg-6-1-page-001

Autori: Sanja Kmezić, Katarina Đulić, Mijat Jocović, Jadranka Kaluđerović; Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

I Srbija i Crna Gora uvrstile su (fiskalnu) decentralizaciju među glavne ciljeve svojih strategija reforme državne uprave. Međutim, analiza retrospektive procesa decentralizacije u poslednjih 15 godina pokazuje da obe zemlje lutaju između decentralizacije i centralizacije, stalno pomerajući klatno svog političkog diskursa i pravnog okvira za upravljanje fiskalnim odnosima centralne i lokalnih vlasti. Načini finansiranja lokalnih samouprava u Srbiji i Crnoj Gori često su se menjali tokom pomenutog perioda, što je dovodilo do nepredvidljivosti i nestabilnosti. Samo tokom perioda između 2008. i 2015. godine, pravni okviri sistema finansiranja lokalnih samouprava obe zemlje menjani su više puta, i to često usred budžetske godine, sa momentalnim dejstvom, čime su remećeni procesi realizacije budžeta i upravljanja finansijama na lokalnom nivou. Pomenute promene u zakonskom okviru za krajnju posledicu imale su umanjenje budžeta lokalnih samouprava, što je ugrozilo njihovu sposobnost da obavaljaju svoje komunalne, investicione i druge funkcije.

Fokus ove studije je analiza uticaja pravnog okvira za upravljanje fiskalnim odnosima centralne i lokalnih vlasti, fiskalnu decentralizaciju i finansiranje lokalnih samouprava u Srbiji i Crnoj Gori na budžete lokalnih samouprava. Preciznije rečeno, ova će studija nastojati da proceni pravni kvalitet i ekonomske efekte relevantnih fiskalnih propisa na budžetske prihode i rashode lokalnih samouprava.

Studija obrađuje sledeća istraživačka pitanja:

  1. Koje su osnovne odlike procesa fiskalne decentralizacije u Srbiji i Crnoj Gori?
  2. Na koji se način pravni okvir finansiranja lokalne samouprave menjao od 2000. do 2015. godine u Srbiji i Crnoj Gori?
  3. Kakav je bio fiskalni efekat promena propisa na budžete lokalnih sa- mouprava?
  4. Koje su osnovne razlike i sličnosti između procesa fiskalne decentrali- zacije u ovim dvema zemljama?

Pored toga što ustanovljava koje su to glavne prepreke u procesu decentralizacije i finansiranju gradova i opština, studija nudi preporuke za unapređenje kvaliteta fiskalnog upravljanja i sistema finansiranja lokalne samouprave, kao i za optimizaciju procesa fiskalne decentralizacije na osnovu primera dobre prakse i politika primenjivanih u Evropskoj uniji, Savetu Evrope i državama iz studija slučaja.

Preuzmite publikaciju ovde.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!