Završna konferencija EURAK-ovog projekta u Beogradu: „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori”

Otvaranje Konferencije: Vilijem BARTLET, Jasna ATANASIJEVIĆ, Sanja KMEZIĆ, Nj.E. Amb. Filip GEKS, Saša PAUNOVIĆ (sleva nadesno)

Otvaranje Konferencije: Vilijem BARTLET, Jasna ATANASIJEVIĆ, Sanja KMEZIĆ, Nj.E. Amb. Filip GEKS, Saša PAUNOVIĆ

Beograd, 29. septembar 2016. – Danas je u Beogradu održana konferencija „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i regionu“, kao završni događaj EURAK-ovog projekta „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori”, koji je podržao Program podrške regionalnom istraživanju (RRPP), a finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

EURAK je započeo sprovođenje projekta u avgustu 2014. godine. Istraživači iz Srbije, Sanja Kmezić i Katarina Đulić i istraživači iz Crne Gore Mijat Jocović i Jadranka Kaluđerović udružili su napore i sproveli dve naučno-istaživačke studije uz mentorstvo Vilijema Bartleta sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE). Prva studija predstavlja uporedno istraživanje o fiskalnoj decentralizaciji i finansiranju lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori od 2000. do 2015. godine, čiji je centralni fokus ocena ekonomskih i faktičkih efekata relevantnog pravnog okvira na budžete lokalnih samouprava u Srbiji i Crnoj Gori, uzimajući u obzir i kontekst pristupanja obe zemlje Evropskoj Uniji. Druga studija fokusira se na analizu uticaja fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i u Crnoj Gori u periodu od 2005. do 2015. godine.

RRPPFokus prvog dana konferencije, stoga, bila je fiskalna decentralizacija u Srbiji sa komparativnim osvrtom na Crnu Goru, dok su drugog dana konferencije istraživači iz Jugoistočne Evrope (JIE) održali svoju drugu radionicu mreže i predstavili studije procesa decentralizacije i sistema finansiranja gradova i opština u svojim zemljama. Pored istraživača EURAK-a i istraživača JIE u oblasti decentralizacije, na konferenciji su govorili državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, ambasador Švajcarske u Srbiji Filip Ge, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Jasna Atanasijević, predsednik opštine Paraćin Saša Paunović i viši istraživač Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE) i naučni mentor projekta Vilijam Bartlet.

Na konferenciji je predstavljena naučna monografija o procesu fiskalne decentralizacije i finansiranju lokalne samouprave u Srbiji i u Crnoj Gori. Ova studija analizarala je uticaj pravnog okvira za upravljanje fiskalnim odnosima centralne i lokalnih vlasti, fiskalnu decentralizaciju i finansiranje lokalnih samouprava u Srbiji i Crnoj Gori na budžete lokalnih samouprava, sa ciljem da proceni pravni kvalitet i ekonomske efekte relevantnih fiskalnih propisa na budžetske prihode i rashode lokalnih samouprava. Pored sveobuhvatne analize, ova uporedna naučna studija sadrži i preporuke u oblasti javne politike, te je osim stručnoj i opštoj javnosti namenjena i donosiocima odluka u Srbiji i Crnoj Gori. Naime, autori su ponudili poreporuke za unapređenje kvaliteta fiskalnog upravljanja i sistema finansiranja lokalne samouprave, kao i za optimizaciju procesa fiskalne decentralizacije na osnovu primera dobre prakse i politika primenjivanih u Evropskoj uniji, Savetu Evrope i državama iz studija slučaja. Izdavač izdanja na srpskom jeziku je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a izdanja na engleskom Lex Localis Press Instituta za lokalnu samoupravu i javne nabavke Univerziteta u Mariboru.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!