Osnovana regionalna mreža istraživača u oblasti decentralizacije

IMAG2506Beograd, 14. jul 2016. – Danas je u Beogradu osnovana regionalna mreža istraživača u oblasti decentralizacije. Na jednodnevnoj radionici okupili su se istraživači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije, koji rade pri akademskim institutima i istraživačkim centrima.

Radionicu je organizovala Evropska istraživačka akademija Beograd (EURAK) u sklopu projekta „Uspostavljanje istraživačke mreže u oblasti decentralizacije“. Projekat je podržao Program podrške regionalnom istraživanju (RRPP), koji koordinira Međufaklutetski institut za srednju i istočnu Evropu Univerziteta u Friburu (Švajcarska). RRPP u celini finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Najvažniji cilj mreže je povezivanje istraživača iz regiona zainteresovanih za dublju saradnju na pitanjima decentralizacije, njihovo interno i eksterno umrežavanje, kao i dalji razvoj znanja i ekspertize u oblasti decentralizacije u regionu.

IMAG2511Takođe, istraživači su istakli kao prioritet rada mreže objedinjavanje istraživačkih kapaciteta u cilju stavljanja pitanja decentralizacije na dnevni red kako javnih politika, tako i regionalnog istraživanja, kako bi se povećale mogućnosti i potencijali za dalja istraživanja, zajedničke objave radova, vidljivost istraživača i njihov uticaj na javne politike.

Ključne komponente rada grupe biće umrežavanje kroz seriju sastanaka, razmenu informacija o postojećim istraživačkim projektima, razmenu ekspertize i iskustva u istraživačkoj oblasti, povećanje mogućnosti za zajednička istraživanja, ispitivanje mogućnosti za spoljno umrežavanje i partnerstva sa drugim akademskim i ekspertskim mrežama.

Mreža će raditi kao jedinstvena platforma za izgradnju i jačanje regionalnih kapaciteta za istraživanje i objavljivanje, razmenu ekspertize i iskustva među članovima mreže u region, kao i informacija o spoljnim mogućnostima za istraživanje i razvoj kapaciteta.

Konačno, mreža želi da podigne vidljivost i afirmiše istraživanje u procesu kreiranja javnih politika.

Sanja Kmezić i Vilijam Bartlet na otvaranju radionice

Sanja Kmezić i Vilijam Bartlet na otvaranju radionice

Tags: , , ,

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!