Marija Pantelić izlagala na konferenciji o AIDS u Melburnu

Melburn, juli 2014. – Marija Pantelić je na XX Međunarodnoj konferenciji o AIDS predstavila studiju čiji je koautor: „Siromaštvo i loše zdravstveno stanje dece postaju značajniji prediktor trpljenja stigme i nasilja u odnosu na smrt roditelja od AIDS“, M. Pantelić, L. Langhaug, F. Moonga, K. Wespi, P. Ammann, A. Gschwend (2014). Prezentacija je dostupna na: http://pag.aids2014.org/flash.aspx?pid=1157.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!