Knjiga „Žene u odborima direktora“

Knjiga_ZeneBeograd, jun 2013. – Istraživačica EURAK-a prof. dr Katarina Đulić sa ko-autorkom mr Tanjom Kuzman, u junu 2013. objavila je knjigu „Žene u odborima direktora u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji“.

Januara 2013. Međunarodna finansijska korporacija (IFC ) je pokrenula istraživački projekat pod nazivom Žene u korporativnim odborima u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji. Cilj projekta je bio da se prikupe informacije o zastupljenosti žena u odborima direktora, kao i da se sagledaju osobine žena koje su članice odborima.

Knjiga daje odgovore na pitanja o tome koje veštine i znanja žene treba da imaju da bi postale članice odbora, da li se način odlučivanja i liderstvo žena razlikuje od onog koji poseduju muškarci, kao i da li postoje određene prepreke za žene koje žele da postanu članice odbora.

Knjigu u izdanju Međunarodne finansijske korporacije i Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) iz Beograda možete preuzeti na linku ovde.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!