Konferencija „Evropeizacija kroz vladavinu prava“

OhridAutumn

Ohrid, Makedonija

Ohrid, Makedonija, septembar 2013 – Konferenciju će organizovati Institut za demokratiju Societas Civilis Skoplje (Makedonija) i individualni istraživači iz Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru RRPP projekta „Evropeizacija kroz vladavinu prava: implementacija na Zapadnom Balkanu“. Cilj konferencije je da predstavi zeključke istraživačkog projekta u cilju finog podešavanja rezultata pre njihovog skorog objavljivanja.

Tokom proteklih 20 godina, Zapadni Balkan (ZB) borio se da ispuni zahteve za pristupanje Evropskoj uniji (EU) i ojača vladavinu prava. U skladu sa prethodnim studijama o „evropeizaciji“, ovaj fenomen treba razumeti kao politički vođen proces, odn. na koji način EU institucije, pravila i proces donošenja politika utiče na pravni sistem, institucionalne mehanizme i stvaranje kolektivnih kulturnih identiteta u ne-članicama EU. Rezultati projekta o kojima će biti raspravljano na ovoj konferenciji će tako biti fokusirani na sledeće pitanje: kakav uticaj EU institucije imaju na uspostavljanje vladavine prava na ZB? Konferencija će se potom koncentrisati na reformu pravosuđa u pet zemalja – Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Učesnici konferencije uključuju članove istraživačkog tima, značajne političke aktere i istaknute međunarodne eksperte u oblasti vladavine prava (profesori Florian Bieber, Arolda Elbasani, Tomaš Milej, Dimitri Kočenov, Jovan Teokarević i Ardit Memeti, MA).

Mesto i datum: Ohrid (Makedonija), 11. septembar 2013.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!