Prediktori internalizovane stigme uzrokovane HIV u subsaharskoj Africi

Oksford, januar 2016. – Marija Pantelić objavila je, kao koautor, članak na temu prediktora internalizovane stigme uzrokovane HIV u subsaharskoj Africi. Za više detalja, vidi: Pantelić, M, Shenderovich, Y, Cluver, L & Boyes, M (2015) “Predictors of internalised HIV-related stigma: a systematic review of studies in sub-Saharan Africa”, Health Psychology Review.

doi: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2014.996243

Knjiga „Žene u odborima direktora“

Knjiga_ZeneBeograd, jun 2013. – Istraživačica EURAK-a prof. dr Katarina Đulić sa ko-autorkom mr Tanjom Kuzman, u junu 2013. objavila je knjigu „Žene u odborima direktora u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji“.

Januara 2013. Međunarodna finansijska korporacija (IFC ) je pokrenula istraživački projekat pod nazivom Žene u korporativnim odborima u Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji. Cilj projekta je bio da se prikupe informacije o zastupljenosti žena u odborima direktora, kao i da se sagledaju osobine žena koje su članice odborima.

Knjiga daje odgovore na pitanja o tome koje veštine i znanja žene treba da imaju da bi postale članice odbora, da li se način odlučivanja i liderstvo žena razlikuje od onog koji poseduju muškarci, kao i da li postoje određene prepreke za žene koje žele da postanu članice odbora.…

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!