Članovi istraživačke mreže u oblasti decentralizacije u Jugoistočnoj Evropi učestvovali na konferenciji LSE-a

IMG_1289Skoplje, 6-7. april 2017 – Viši istraživač EURAK-a prof. dr Katarina Đulić, kao i drugi članovi istraživačke mreže u oblasti decentralizacije i sub-centralnog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi dr Marjan Nikolov (Makedonija), dr Lejla Lazović-Pita (Bosna i Hercegovina) i dr Jadranka Kaluđerović (Crna Gora), učestvovali su na trećoj međunarodnoj konferenciji istraživačke mreže za socijalnu koheziju u Jugoistočnoj Evropi, koju je organizovao istrazivački centar za Jugoistočnu Evropu Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE).

Na posebnoj plenarnoj sesiji posvećenoj decentralizaciji, prof. dr Katarina Đulić prezentovala je članak „Politička ekonomija decentralizacije u Srbiji od 1990. do 2016. godine“, dok je dr Marjan Nikolov prezentovao članak „Trendovi u decentralizaciji Makedonije“, a dr Lejla Lazović-Pita rad „Analiza nivoa fiskalne decentralizacije u Bosni i Hercegovini“.…

Studija o specijalnim ekonomskim zonama (SEZ) na Zapadnom Balkanu

Zapadni Balkan

Zapadni Balkan

Beograd, 31. januar 2017 – EURAK Beograd započeo je svoj rad na istraživačkom projektu o specijalnim ekonomskim zonama (SEZ) na Zapadnom Balkanu. Ovu studiju podržava Generalni direktorat Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku, a sprovodi je francuska konsultantska kuća AETS Consulting. Studija ima za cilj da oceni uticaj SEZ na lokalnu privredu šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija), kao i da oceni njihovu usaglašenost sa normama i standardima Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.

Studija obuhvata analizu različitih poreskih faktora koji privlače strane direktne investicije u SEZ, analizu korišćenja lokalnih resursa i tehnoloških transfera preduzeća aktivnih u SEZ, kao i ekonomski učinak i uticaj SEZ na privredu.…

Objavljen prilog EURAK-ovih istraživača u zborniku radova Univerziteta RUDN

Beograd, januar 2017 – Istraživači EURAK-a, dr Sanja Kmezić i prof. dr Katarina Đulić, učestvovale su 2. i 3. maja 2016. godine u Nici na međunarodnoj naučnoj konferenciji koju su zajednički organizovali Univerzitet u Nici Sophia Antipolis, Asocijacija CEMAFI International, Ruski univerzitet prijateljstva naroda (RUDN) i Ruska međunarodna akademija za ekonomiju i javnu upravu (RANEPA).

One su tom prilikom predstavile članak koji su pripremile zajedno sa istraživačima iz Crne Gore, dr Jadrankom Kaluđerović i dr Mijatom Jocovićem. Prilog sa konferencije „Fiskalna decentralizacija u Srbiji i Crnoj Gori između 2000. i 2015. godine – komparativna perspektiva“ objavljen je u januaru 2017. godine u Zborniku radova sa konferencije „Evropa i Rusija u uslovima multifaktorske krize: pitanja ekonomije, geopolitike, migracija i regionalnog razvoja“.…

Treća radionica regionalne mreže istraživača u oblasti decentralizacije

Beograd, 28. novembar 2016. – Istraživači Jugoistočne Evrope (JIE) u oblasti decentralizacije i sub-centralnog upravljanja, koji su u julu 2016. godine osnovali regionalnu istraživačku mrežu, sastali su se treći put sa ciljem da finalizuju rad na svojim individualnim studijama slučaja u regionalnoj publikaciji o procesu decentralizacije u svojim zemljama u periodu od početka tranzicije (1990) do danas (2016). Radionicu su vodili dr Sanja Kmezić, viši istraživač EURAK-a i predavač na Univerzitetu u Gracu, i Vilijam Bartlet, viši istraživač Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE).

Pored istraživača iz Srbije, dr Sanje Kmezić i prof. dr Katarine Đulić, na radionici su prisustvovale kolege iz naučno-istraživačkih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije – Elton Safa; Halko Basarić i Nina Branković; Jadranka Kaluđerović; prof.…

Promocija knjige na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

Jadranka KALUĐEROVIĆ, Vilijam BARTLET, Katarina ĐULIĆ, Sanja KMEZIĆ

London, 17. novembar 2016. – Danas je na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE) promovisana knjiga „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“. Autorke knjige dr Sanja Kmezić, dr Katarina Ðulić i dr Jadranka Kaluđerović, predstavile su glavne nalaze ovog istraživačkog projekta i odgovarale na pitanja publike. Promociju je moderirao dr Vilijam Bartlet, viši istraživač saradnik na Evropskom institutu Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSEE).

Fokus ove studije su procesi fiskalne decentralizacije i sistemi finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori u periodu 2000-2015.…

Monografija „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori“

fiskalnadecentralizacijausrbijiicg-6-1-page-001

Autori: Sanja Kmezić, Katarina Đulić, Mijat Jocović, Jadranka Kaluđerović; Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet.

I Srbija i Crna Gora uvrstile su (fiskalnu) decentralizaciju među glavne ciljeve svojih strategija reforme državne uprave. Međutim, analiza retrospektive procesa decentralizacije u poslednjih 15 godina pokazuje da obe zemlje lutaju između decentralizacije i centralizacije, stalno pomerajući klatno svog političkog diskursa i pravnog okvira za upravljanje fiskalnim odnosima centralne i lokalnih vlasti. Načini finansiranja lokalnih samouprava u Srbiji i Crnoj Gori često su se menjali tokom pomenutog perioda, što je dovodilo do nepredvidljivosti i nestabilnosti. Samo tokom perioda između 2008. i 2015. godine, pravni okviri sistema finansiranja lokalnih samouprava obe zemlje menjani su više puta, i to često usred budžetske godine, sa momentalnim dejstvom, čime su remećeni procesi realizacije budžeta i upravljanja finansijama na lokalnom nivou.…

Druga radionica regionalne mreže istraživača u oblasti decentralizacije

slider-workshopBeograd, 30. septembar 2016. – Danas je u Beogradu održana druga radionica mreže istraživača Jugoistočne Evrope (JIE) u oblasti decentralizacije, koja je osnovana u julu. Na radionici su predstavljene individualne studije slučaja o procesima decentralizacije i sistemu finansiranja lokalne samouprave u zemljama Jugoistočne Evrope u periodu 1990-2015.

Radionicu su otvorili Sanja Kmezić, istraživač EURAK-a i predavač na Univerzitetu u Gracu, i Vilijam Bartlet, viši istraživač Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE), koji su predstavili ciljeve rada mreže do kraja projektnog ciklusa, kao i osnovne smernice za pisanje individualnih priloga koje će istraživači pisati o svojim zemljama. Takođe, na otvaranju radionice učesnicima se obratila i Nataša Ilijeva Acevska, koja je u ime Mreže udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) podržala osnivanje mreže istraživača u oblasti decentralizacije i buduću saradnju ove dve ekspertske grupe.…

Završna konferencija EURAK-ovog projekta u Beogradu: „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori”

Otvaranje Konferencije: Vilijem BARTLET, Jasna ATANASIJEVIĆ, Sanja KMEZIĆ, Nj.E. Amb. Filip GEKS, Saša PAUNOVIĆ (sleva nadesno)

Otvaranje Konferencije: Vilijem BARTLET, Jasna ATANASIJEVIĆ, Sanja KMEZIĆ, Nj.E. Amb. Filip GEKS, Saša PAUNOVIĆ

Beograd, 29. septembar 2016. – Danas je u Beogradu održana konferencija „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i regionu“, kao završni događaj EURAK-ovog projekta „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori”, koji je podržao Program podrške regionalnom istraživanju (RRPP), a finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

EURAK je započeo sprovođenje projekta u avgustu 2014. godine. Istraživači iz Srbije, Sanja Kmezić i Katarina Đulić i istraživači iz Crne Gore Mijat Jocović i Jadranka Kaluđerović udružili su napore i sproveli dve naučno-istaživačke studije uz mentorstvo Vilijema Bartleta sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE).…

Konferencija u Podgorici: „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Crnoj Gori i Srbiji”

Otvaranje konferencije: Refik BOJADŽIĆ, Snežana MUGOŠA, Jadranka KALUĐEROVIĆ, Sanja KMEZIĆ i Vilijam BARTLET (sleva nadesno)

Otvaranje konferencije: Refik BOJADŽIĆ, Snežana MUGOŠA, Jadranka KALUĐEROVIĆ, Sanja KMEZIĆ i Vilijam BARTLET (sleva nadesno)

Podgorica, 19. septembar 2016. – Danas je u Podgorici održana jednodnevna konferencija na kojoj je predstavljen EURAK-ov naučno-istraživački projekat „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori“. Pored istraživača iz Crne Gore Mijata Jocovića i Jadranke Kaluđerović i istraživača iz Srbije Sanje Kmezić i Katarine Đulić, na konferenciji su govorili načelnica Direkcije za budžet u Ministarstvu finansija Snežana Mugoša, generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, i viši istraživač Londonske škole ekonomije i političkih nauka (LSE) i naučni mentor projekta Vilijam Bartlet.…

Osnovana regionalna mreža istraživača u oblasti decentralizacije

IMAG2506Beograd, 14. jul 2016. – Danas je u Beogradu osnovana regionalna mreža istraživača u oblasti decentralizacije. Na jednodnevnoj radionici okupili su se istraživači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije, koji rade pri akademskim institutima i istraživačkim centrima.

Radionicu je organizovala Evropska istraživačka akademija Beograd (EURAK) u sklopu projekta „Uspostavljanje istraživačke mreže u oblasti decentralizacije“. Projekat je podržao Program podrške regionalnom istraživanju (RRPP), koji koordinira Međufaklutetski institut za srednju i istočnu Evropu Univerziteta u Friburu (Švajcarska). RRPP u celini finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Najvažniji cilj mreže je povezivanje istraživača iz regiona zainteresovanih za dublju saradnju na pitanjima decentralizacije, njihovo interno i eksterno umrežavanje, kao i dalji razvoj znanja i ekspertize u oblasti decentralizacije u regionu.…

Članak EURAK istraživača objavljen u časopisu Lex Localis

AbstractPorto, 17. jun 2016. – Istraživači EURAK-a, Sanja Kmezić, Jadranka Kaluđerović, Mijat Jocović i Katarina Đulić, objavili su ko-autorski članak u časopisu Lex Localis – Journal of Local Self-Government (Vol. 14, No. 3 (2016), ISSN: 1581-5374), pod naslovom „Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne samouprave u Crnoj Gori od 2002. do 2015.“ (Fiscal Decentralisation and Local Government Financing in Montenegro from 2002 to 2015).

Članak ispituje ključne zakonodavne promene koje su se dogodile u posmatranom periodu, kao i fiskalni uticaj koji su te promene i ekonomska kriza imale na opštinske budžete. Analiza identifikuje dve faze finansiranja opština u Crnoj Gori.…

Istraživači EURAK-a na LSE-ju

Poster - Kmezic jpegLondon, Velika Britanija, februar 2016. – U nedelji između 15. i 19. februara 2016. godine EURAK-ov tim bio je u studijskoj poseti Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE).

U utorak, 16. februara, Sanja Kmezić i Jadranka Kaluđerović predstavile su rezultate EURAK-ovog projekta, finansiranog od strane RRPP, na temu fiskalne decentralizacije i finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori na javnom seminaru u okviru programa gostujućih predavača pri Istraživačkom centru jugoistočne Evrope Evropskog instituta Londonske škole ekonomije (LSEE).

Više o događaju pročitajte ovde.

Tokom studijske posete, Sanja Kmezić je od strane LSEE imenovana za koordinatora za decentralizaciju pri LSEE Mreži za društvenu koheziju u jugoistočnoj Evropi.…

EURAK na 13. Evropskoj nedelji regiona i gradova

3Brisel, Belgija, 12-15. oktobar 2015. – EURAK-ovi RRPP istraživači Sanja Kmezić, Katarina Đulić Mijat Jocović prisustvovali su konferenciji „Otvoreni dani 2015 – Evropska nedelja regiona i gradova“, održanoj oktobra 2015. godine u Briselu. Konferencija „Otvoreni dani“ godišnji je četvorodnevni događaj koji organizuje Komitet regiona EU i Generalni direktorat Evropske komisije za regionalnu politiku, tokom kog gradovi i regioni predstavljaju svoje kapacitete za ostvarivanje rasta, otvaranje novih radnih mesta i sprovođenje kohezionih politika Evropske unije te neposredno ukazuju na značaj lokalnog i regionalnog nivoa vlasti za valjano evropsko upravljanje.

Danas ovaj događaj predstavlja ključnu evropsku platformu za umrežavanje stručnjaka u oblasti regionalnog i lokalnog razvoja.…

EURAK-ovi RRPP istraživači na regionalnoj radionici LSE-LSEE-a

IMG_2018

Miločer, Crna Gora, 21-22. septembar 2015. – Članice EURAK-ovog RRPP istraživačkog tima, Sanja Kmezić, Katarina Đulić i Jadranka Kaluđerović prisustvovale su regionalnoj konferenciji „Prepreke inkluzivnom razvoju na zapadnom Balkanu“, održanoj 21. i 22. septembra u Miločeru, u Crnoj Gori. Konferenciju je organizivala Istraživačka mreža o društvenoj koheziji LSE-LSEE. Istraživači su predstavili svoje radove na temu fiskalne decentralizacije i finansiranja lokalne samouprave u Srbiji i Crnoj Gori.

Radionica je okupila članove Istraživačke mreže o društvenoj koheziji LSE-LSEE iz zemalja zapadnog Balkana i druge naučne radnike koji su predstavili svoja istraživanja, postavljajući time temelje za priređivanje knjige i specijalnog broja časopisa, u kojima će se prikazati rad radnih grupa Istraživačke Mreže LSEE.…

Unapređenje doprinosa istraživanja procesu kreiranja javnih politika

kacaBeograd, Srbija, 19-20. novembar 2014. – Dvodnevna konferencija „Unapređenje doprinosa istraživanja procesu kreiranja javnih politika na zapadnom Balkanu – praktične lekcije“ održana je 19. i 20. novembra 2014. u Beogradu.

Istraživanje je važno

U uvodnom govoru, g. Žan-Daniel Ruh, ambasador Švajcarske u Srbiji i u Crnoj Gori, naglasio je značaj uloge koju društvene nauke i istraživanje imaju u privredama koje se prevashodno baziraju na znanju. Sveobuhvatni, sistemski pristup koji odlikuje ova istraživanja može biti od pomoći pri uspostavljanju politika u oblastima kao što su prevencija odliva obrazovanih mladih ljudi, nedostajuća infrastruktura, jaz između urbanih i ruralnih sredina, kao i uključenje dijaspore.…

RRPP radionica „Istraživački pristup nastavi“ u Tirani

Tirana04Tirana, 19. septembar 2014. – Istraživačica EURAK-a Sanja Kmezić učestvovala je na treningu o istraživačkom pristupu nastavi, koji je organizovan u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) u Tirani, Albanija.

Glavni cilj ovog dvodnevnog skupa je bio da se identifikuju načini razmišljanja i praktikovanja u različitim disciplinama. Štaviše, korišćenjem odgovarajućih dostignuća pedagogije kao polaznu tačku, učesnici su raspravljali o tome kako dizajnirati, predavati i podsticati studente u svojim oblastima.

Predavači su bili dr Elizabet Kliver, specijalistkinja za obrazovanje sa Univerziteta Hal i dr Kler Gordon sa Londonske škole za ekonomiju. Fokus radionice je bio na tome kako pronaći odgovarajuću ravnotežu između istraživanja i nastave i izgraditi konstruktivno poravnanje između željenih ishoda učenja, aktivnosti učenja i pristupa procene.…

Početna radionica EURAK-ovog RRPP projekta

Beograd, 26. avgust 2014. – Danas je u Beogradu održana početna radionica projekta „Uticaj modela fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori“, koji sprovodi EURAK uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP). Radionica je okupila istraživače iz Srbije i Crne Gore anagažovane na projektu: Sanju Kmezić, Katarinu Đulić i Mariju Pantelić iz Srbije, i Jadranku Kaluđerović i Mijata Jocovića iz Crne Gore.

U ime programa RRPP, članovima projektnog tima obratio se Mihajlo Đukić, koordinator u Regionalnoj kancelariji programa RRPP  za Srbiju i Crnu Goru. On je predstavio ciljeve i svrhu RRPP-a i podrške naučnom istraživanju u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu, kao i mogućnosti koje ovaj program nudi organizacijama i istraživačima.…

RRPP podržao EURAK-ov projekat o fiskalnoj decentralizaciji

Sanja Kmezić potpisala ugovor sa RRPP-om u ime EURAK-a

Sanja Kmezić potpisala ugovor sa RRPP-om u ime EURAK-a

Beograd, 1. avgust 2014. – EURAK-ov projekat „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji I Crnoj Gori“ dobio je danas grant Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. EURAK-ova istraživačka studija je jedan od 21 projekata koji su izabrani za finansiranje (od 166 pristiglih projektnih prijava), kao jedan od devet projekata na Zapadnom Balkanu kojima je dodeljen grant za istraživanje u oblasti upravljanja i decentralizacije.

EURAK je započeo sprovođenje projekta u avgustu 2014. Pet istraživača iz Srbije i Crne gore udružiće napore i sprovesti komparativno istraživanje i analizu uticaja sadašnjih modela fiskalne decentralizacije, fisklanih odnosa između nivoa vlasti i lokalnih fiskalnih politika na lokalni ekonomski razvoj u obe zemlje.…

Predstavljena studija EURAK-a o Pravosudnoj akademiji u Srbiji

Izvor: Medija centar Beograd

Izvor: Medija centar Beograd

Beograd, 3. februar 2014. – Danas je u Medija centru predstavljena studija „Pravosudna akademija i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koju je pripremio istraživački tim Evropske istraživačke akademije (EURAK), istraživačka jedinica za demokratiju i vladavinu prava, a podržao Evropski fond za Balkan (EFB), u okviru svog regionalnog programa za politike „Misli i povezuj“.

Na konferenciji su govorili Marko Kmezić, glavni istraživač EURAK-a na ovom projektu, Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, Vesna Rakić – Vodinelić, profesorka prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Igor Banodović, viši menadžer programa u EFB-u i Marko Vujačić, saradnik na istraživanju i moderator konferencije.…

Studija o Pravosudnoj akademiji u Srbiji u kontekstu procesa pristupanja EU

lady-justice-statueBeograd, april 2013 – EURAK je započeo rad na istraživačkom projektu koji se fokusira na reformu pravosuđa u Srbiji, sa posebnim istraživačkim fokusom na novoosnovanu Pravosudnu akademiju.

Proces demokratske i socio-ekonomske konsolidacije i pristupanja Evropskoj uniji (EU) u Jugoistočnoj Evropi (JIE) bio je bremenit teškoćama. Skorašnja „Strategija proširenja i glavni izazovi 2011-2012“ (COM(2011)666, Brussels, 12.10.2011) piše o „pojačanom fokusu na jačanju vladavine prava“ navodeći „Jačanje vladavine prava  identifikovano je kao kontinuiran veliki izazov i ključni uslov za zemlje koje se kreću prema članstvu u EU…“ (p. 4).

Jedna sveobuhvatna uporedna studija o pravosudnim institucijama u JIE otkriva da je „nedostatak političkih preduslova za [sudsku] nezavisnost vidljiv u mnogim zemljama;… nedostatna kultura nezavisnosti i podele vlasti i funkcija i dalje se pojavljuje u celom regionu zbog prisustva nasleđa političke kulture“ (Cohen/Lampe 2011).…

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!