• Demo

 • Demo

  Završna konferencija EURAK-ovog projekta u Beogradu

  „Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Srbiji i Crnoj Gori”

 • Demo

  Osnovana regionalna mreža istraživača

  u oblasti decentralizacije

 • Demo

  Predstavljena studija EURAK-a

  o Pravosudnoj akademiji u Srbiji

Demokratija i vladavina prava

Istraživanje o uslovima, procesima i institucijama koje proizvode stabilnu demokratiju, sa širokom slobodom, jakom vladavinom prava i odgovornošću javnih službenika.

Decentralizacija, finansije i ekonomski razvoj lokalne samouprave

Sprovodimo istraživanja o pitanjima decentralizacije, kao i lokalnom finansiranju i drugim instrumentima koji su potrebni gradovima i opštinama sa ciljem da obezbede dobro upravljanje i ekonomski razvoj.

Evropeizacija i evropska integracija

Doprinesimo komparativnom i interdisciplinarnom istraživanju o Evropskoj uniji i drugim pitanjima povezanim sa evropskim integracijama..

Finansiranje i razvoj malih i srednjih preduzeća

Fokus našeg istraživanja je pristup finansiranju, koji je ključna determinanta za razvoj i rast malih i srednjih preduzeća (MSP).

Osnaživanje žena, mladih i socijalna politika

Sprovodimo istraživanja o politikama koje opremaju žene i mlade sa samopouzdanjem, otpornošću, i liderskim veštinama neophodnim za postizanje njihovih ciljeva. .

Federalizam, regionalizam i vladavina na više nivoa

Sprovodimo komparativne studije i primenjeno istraživanje o trendovima u višeslojnim političkim sistemima.

Stupite u kontakt

Partneri

EFB
EURAK Beograd | All rights reserved!